Αναγνωρισμένες προσωπικότητες στηρίζουν την προσπάθεια μας και στέλνουν το δικό τους μήνυμα στους εφήβους.

Georgios Vrakas, MD, MSc, PhD, FRCS

Consultant Transplant Surgeon at the Oxford Transplant Centre, Oxford University Hospitals, NHS Foundation Trust

Georgios Vrakas is a Consultant Transplant Surgeon at the Oxford Transplant Centre, Oxford University Hospitals, NHS Foundation Trust. He performs Renal (live donor and cadaveric), Pancreas and Intestinal (Isolated bowel and Modified multivisceral) Transplants. He is part of the Oxford National Organ Retrieval Service team and performs multi-organ retrievals. Georgios is also interested in Renal Auto-transplants following ex vivo resection of complex renal tumors and reconstruction of the remnant kidney, a highly specialized service that he provides for all the UK.

His research projects are mainly focused on intestinal and vascularized composite allograft (VCA) transplantation. His studies look into the role of the VCA as a surrogate marker for visceral allograft rejection. In August 2016, Georgios was awarded the “Young Investigator Award” by The Transplantation Society for his research on the development of donor specific antibodies after combined intestinal and vascularized composite allograft transplantation.

 

Michalis Faloutsos

UCR Director of Entrepreneurship

Professor at U. California Riverside Computer Science

Co-founder of Programize LLC and StopTheHacker Inc.

Michalis Faloutsos is a faculty member at the Computer Science Dpt and Director of Entrepreneurship in the University of California Riverside.  He got his bachelor’s degree at the National Technical University of Athens and his M.Sc. and Ph.D. at the University of Toronto.  His interests include, network and systems security, online social networks analytics, and network measurements. With his two brothers, he co-authored the paper «On powerlaws of the Internet topology» (SIGCOMM’99), which received the «Test of Time» award from ACM SIGCOMM.  His research has resulted in more than 20K citations, an h-index greater than 60, and an i10-index greater than 120. His work has been supported by many NSF, DHS, ARL, and DAPRA grants, for a cumulative amount of more than $12M. He is the co-founder of stopthehacker.com, a web-security start-up, which got acquired by Cloudflare in November 2013. In Aug 2014, he co-founded programize.com, which provides product development as a service and grew to 50 people by its third year.

Elsa Stamatopoulou

Columbia University,

Director,

Ιndigenous Peoples’ Rights Program, Institute for the Study of Human Rights,

Adjunct Professor,

Center for the Study of Ethnicity and Race & Department of Anthropology

Elsa Stamatopoulou joined Columbia University in 2011 after a 31-year service at the United Nations with some 22 years dedicated to human rights, in addition to 8 years exclusively devoted to Indigenous Peoples’ rights. Indigenous issues were part of her portfolio since 1983 and she became the first Chief of the Secretariat of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues in 2003. She is the first Director of the Indigenous Peoples Rights Program at the Institute for the Study of Human Rights at Columbia. Her academic background is in law, international law, criminal justice and political science (Athens Law School, Vienna University, Northeastern University and Graduate Institute of International Studies at the University of Geneva). She has received various awards including the Ingrid Washinawatok El Issa O’Peqtaw Metaehmoh-Flying Eagle Woman Peace, Justice and Sovereignty Award; the Eleanor Roosevelt Award of the Human Rights Center and of Voices 21; the Innovation in Academia Award for Arts & Culture, 2016, by the University of Kent (UK). In 2016, she was featured as one of the UN’s 80 Leading Women from 1945-2016.

Books: Cultural Rights in International Law, 2007, Martinus Nijhoff Publishers (Brill); Indigenous Peoples’ Rights and Unreported Struggles: Conflict and Peace (ed.) , 2017,; Indigenous Peoples’ Access to Justice, Including Truth and Reconciliation Processes, (ed. with W. Littlechild), 2014, both with Columbia University Institute for the Study of Human Rights); The Universal Declaration of Human Rights: 50 Years and Beyond (ed. with Y. Danieli and C. Diaz), 1998,Baywood Publishing Co. Walking and Learning with Indigenous Peoples (ed. with Pamela Calla) , Center for the Study of Ethnicity and Race and Institute fir the Study of Human Rights, Columbia University, 2018, Columbia University Academic Commons. She oversaw the first edition of the UN publication State of the World’s Indigenous Peoples, New York, 2009. Book chapters and articles she has published deal with Indigenous Peoples’ rights, women’s rights, historical injustice and human rights responses, cultural rights, development and international organizations, among other topics.

Στηρίζουν την προσπάθεια

Δρ. Δημήτρης Νανόπουλος, 

Καθηγητής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

nanopoulos

«Πρέπει να στηριζόμαστε στους νέους. Η νέα γενιά, εξ ορισμού, έχει υποχρέωση να αντιμετωπίζει τα πράγματα και ναι, να τα αλλάζει. Λέμε συχνά ότι παραδίδουμε στους νέους έναν κατεστραμμένο κόσμο, αλλά μήπως και εμείς στα μέσα του περασμένου αιώνα τι βρήκαμε; Δεν είχαμε να φάμε, τρώγαμε ψωμί με αλάτι, αλλά πολεμήσαμε. Πρέπει να πολεμήσουν και οι σημερινοί νέοι για τη ζωή που θέλουν να έχουν. Ας δουν το κινέζικο ιδεόγραμμα της κρίσης, το οποίο σημαίνει ταυτόχρονα και ευκαιρία. Να κάνουν αυτή την κρίση μια μεγάλη ευκαιρία».